Pn - Pt : 12:00 - 20:00
Sb - Nd : 10:00 - 20:00
Wakacje/ferie zimowe : 10:00 - 20:00
Urodziny

Regulamin organizacji urodzin dla dzieci w centrum zabaw Smykolandia:

 1. Urodziny organizowane przez nas, odbywają się w Centrum Zabaw Smykolandia w Limanowej przy ul. Krakowskiej 8
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście bądź telefonicznie.
 3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wpłaceniu zadatku gotówką w wysokości 100 zł osobiście w Sali Zabaw Smykolandia.
 4. Zadatek wpłacony przez zamawiającego nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania terminu przyjęcia z winy zamawiającego.
 5. Zadatek wpłacony przez zamawiającego podlega zwrotowi, jeżeli przyjęcie urodzinowe nie od będzie się z winy Centrum Zabaw Smykolandia.
 6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 zł (wpłacona w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji) w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
 7. W przypadku braku wpłaty zadatku do 3 dni po dokonaniu wstępnej rezerwacji termin automatycznie przepada.
 8. Do wyłacznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest salka urodzinowa. Czas wynajmu wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gośći).
 9. Możliwość przedłużenia przyjęcia o kolejną godzinę (w przypadku braku innych rezerwacji), wówczas obowiązują ceny jak w cenniku.
 10. W trakcie przyjęcia urodzinowego Sala Zabaw pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.
 11. Pakiet urodzinowy przewidziany jest na przyjęcie maksymalnie z dwójką Jubialtów.
 12. W przypadku organizacji przyjęcia, minimalna liczba gości to 8 osób. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej opłaty za 8 dzieci.
 13. Liczbę gości należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed planowaną datą przyjęcia, w przypadku powiększenia ilości gości, zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę,zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 14. Od rodziców/opiekunów jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 15. Dodatkowe opcje dotyczące pakietu, należy zgłaszać najpóźniej 5 dni przed przyjęciem urodzinowym.
 16. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego gotówką/kartą płatniczą u animatora.
 17. Za gości uważane są dzieci od 1 do 11 roku życia.
 18. Zamawiający (rodzic/opiekun jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe.
 19. Centrum Zabaw jest odpowiedzialne za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas organizacji urodzi ponoszą rodzice/opiekunowie.
 20. Centrum Zabaw Smykolandia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali.
 21.  Zabrania się przynoszenia i spożywania przez uczestników przyjęcia urodzinowego własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych.
 22. Poczęstunek jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony w barze kawiarni (kawa, herbata itp.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarnii.
 23. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spozywany wyłącznie w salce urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej w trakcie jak i po przyjęciu urodzinowym.
 24. W przypadku, gdy tort dostarcza zamawiający przed rozpoczęciem przyjęcia wymagane jest okazanie personelowi Centrum Zabaw Smykolandia paragonu poświadczającego miejsce zakupu lub wypełnienie druku/oświadczenia o samodzielnym wypieku.
 25. Informacje dotyczące pakietu urodzinowego i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.skrzatek.eu stanowią integralną cześć regulaminu.
 26. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny regulamin Centrum Zabaw Smykolandia.