Pn - Pt : 12:00 - 20:00
Sb - Nd : 10:00 - 20:00
Wakacje/ferie zimowe : 10:00 - 20:00
Sala zabaw

REGULAMIN SALI ZABAW SMYKOLANDIA

1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do 11 lat (150 cm wzrostu).

2. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać ze strefy malucha wyłącznie pod opieką rodziców.

3. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 90 dzieci.

4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi pełnienionej przez pracowników Sali Zabaw.

5. Dzieci przebywające w Sali Zabaw muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez opieki.

6. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu Sali Zabaw po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikom i podpisaniu oświadczenia.

7. Pozostawienie dziecka pod opieką personelu Sali Zabaw nie jest możliwe w przypadku dużej ilośći osób na Sali (pracownik ma prawo odmówić podjęcia się opieki nad dzieckiem).

8. Centrum Zabaw Smykolandia jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń, za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

9. Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali Zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych).

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć folię ochronną na obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.

11. Dzieci zdejmują buty przed wejściem na Sale Zabaw i przebywają tam obowiązkowo w skarpetkach, również latem.

12. Rodziców/ opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.

13. Przed zakupem biletu wejścia do Sali Zabaw Smykolandia, klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w placówce i u obsługi.

14. Z urządzeń znajdujących się na terenie placówki, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. (wg. załącznika)

15. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad: – NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI – NIE NALEŻY WYNOSIĆ/WYRZUCAĆ PIŁECZEK Z BASENU – NIE NALEŻY WYNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWANE PRZY STOLIKACH) – ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROZI ZADŁAWIENIEM!!! – ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM !!! – ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIĘ OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA

16. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren konstrukcji.

17. Rodzice/opiekunowie spożywają napoje gorące przy stolikach.

18. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw Smykolandia należy natychmiast zgłosić do obsługi.

19. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach, gdy ich powstaniu nie można było zapobiec, mimio zachowania przez Salę Zabaw Smykolandia należytej staranności.

20. Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw Smykolandia (poza szatnią), firma nie ponosi odpowiedzialności.

21. Dzieci na teren Sali Zabaw nie mogą wnosić swoich zabawek.